Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie mechanika

Chcąc być mechanikiem i pracować w miejscach takich jak te - www.mechanik-krakow.com.pl/ – trzeba wiedzieć, czy nie ma żadnych przeciwskazań do tego, abyśmy podjęli pracę w tym zawodzie. Są nimi:

 

  • zaburzenia psychiczne, równowagi i świadomości,

  • padaczka i inne stany, podczas których traci się przytomność,

  • schorzenia układu oddechowego,

  • predyspozycje do uczuleń, stanów alergicznych

  • choroby słuchu, obniżona sprawność rąk i nóg

  • ślepota, wady nie dające się skorygować za pomocą szkieł kontaktowych, daltonizm.