Kardiologia

 

Opis kilku chorób układu krążenia i serca:

 

1)    Miażdżyca – jest to choroba przewlekła, która polega na zmianach zwyrodnieniowych. Objawy miażdżycy to między innymi: ciągle zimne palce, kończyny, wysoki poziom cholesterolu (złego), niedokrwienie kończyn,  które objawia się bladością skóry, oziębieniem. W zaawansowanych stanach może dojść do zmian na paznokciach, zbyt intensywnym rogowaceniem naskórka. Miażdżycę diagnozuje się na podstawie badań krwi. Jeśli chodzi o leczenie to sprawą podstawową jest wyeliminowanie czynników, które mogą zwiększyć ryzyko choroby. Zaleca się dużo ruchu oraz zrezygnowanie z używek. W zamian za to dobrze sprawdzi się dieta śródziemnomorska.

2)      Niewydolność serca – to inaczej niewydolność krążeniowa. Spowodowana jest uszkodzeniem serca. Niekontrolowana i nieleczona może doprowadzić do zawału serca. Przyczyn niewydolności może być kilka, m.in. wady zastawkowe, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa. Objawy niewydolności to głównie znaczne osłabienie, pojawiające się duszności, obrzęk kończyn, zaburzony rytm pracy serca. Do leczenia przeznacza się odpowiednie leki, na przykład glikozydy, beta-blokery.

3)      Udar mózgu – to najpoważniejsza choroba naczyniowa. Można tu wyróżnić udary niedokrwienne, krwotoczne, ustępujące, postępujące. Przyczyn udaru jest wiele. Wpływ ma tutaj wiek, tryb życia, przebyte choroby, predyspozycje genetyczne. Jeśli chodzi o leczenie, najpierw należy zdiagnozować udar i potem wprowadzić odpowiednie działania. Badania, jakie się wykonuje to między innymi tomografia, elektrokardiografia, EKG, ultrasonografia.

4)     Zawał mięśnia sercowego – następuje wtedy, gdy zamknął się naczynia krwionośne w sercu i dopływ krwi jest niemożliwy. Czynniki ryzyka to między innymi: wiek, palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie, niedobory witamin, cukrzyca, genetyka, przebyte choroby. Podstawowe objawy to głównie osłabienie, wymioty, zawroty głowy, zabarwienie rąk, warg, szybkie bicie serca.